Tag Archives: Les Grand Jours de Bourgogne

IMG_6536

Les Grands Jours de Bourgogne : Tasting the Great Wines of Burgundy

image

Les Grand Jours de Bourgogne or The Grand Days of Burgundy

Les Grands Jours de Bourgogne งานไวน์ยิ่งใหญ่ของเบอร์กันดี

ทุก ๆ สองปี แคว้นเบอร์กันดี  แหล่งผลิตไวน์เลื่องชื่อของโลก  ในประเทศฝรั่งเศส  จะจัดงานไวน์ยิ่งใหญ่ในชื่อว่า  Les Grands Jours de Bourgogne หรือ The Grand Days of Burgundy

ปีนี้ก็เช่นกัน งานจัดใหญ่ 5 วันเต็ม และนับเป็นครั้งที่ 13 โดยงานครั้งแรกนั้นจัดขึ้นในปี 1992  กิจกรรมมากมายกระจัดกระจายไปในหลายพื้นที่  เปิดโอกาสให้ผู้อยู่ในธุรกิจไวน์และผู้ที่หลงไหลในเสน่ห์ของไวน์ได้มาพบปะ  พร้อมชิมวินเทจล่าสุด   ซึ่งในครั้งนี้นอกจากจะเผยโฉมปี  2014  เป็นพิเศษแล้ว  ยังมีไวน์ดีจากปีเก่าก่อน  จากเขตต่าง ๆ ของเบอร์กันดี มาให้ได้ลิ้มชิมรสกัน

Continue reading