Screen Shot 2023-10-27 at 6.30.46 AM

Spanish Film Festival in Third Edition Set for 30 October to 4 November 2023

Screen Shot 2023-10-27 at 6.27.41 AM

The Spanish Embassy in Bangkok, in collaboration with the Thai Film Archive presents the third edition of the Spanish Film Festival (2023). On this occasion, showing an overview of contemporary Spanish cinema of horror and intrigue genre.

At the Festival, six films will be shown in their original version in Spanish, with subtitles in Thai and English, one film each day, between October 30th and November 4th: movies that had great success and were very well received by the public.

A selection, designed for the public to enjoy the good intrigue and horror films made in Spain. Free admission!

สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจําประเทศไทยร่วมกับหอภาพยนตร์จัดงาน เทศกาลภาพยนตร์สเปนครั้งที่3 (2566) งานเทศกาลของปีนี้จะนําเสนอภาพ รวมของภาพยนตร์สเปนร่วมสมัยแนวสยองขวัญและเรื่องลี้ลับ โดยในคราวนี้จะจัดฉายภาพยนตร์ทั้งหมด 6 เรื่องเป็นภาษาสเปนพร้อมคําบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ วันละ 1 เรื่อง ระหว่างวันท่ี 30 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน ซึ่งได้คัดสรรภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากและได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ชม  เราหวังว่าผู้ชมจะได้รู้จ้กและรู้สึกเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์สเปนแนวสยองขวัญและลี้ลับที่มีคุณภาพท่ีได้เลือกสรรมาเพื่อผู้ชมในไทย และยิ่งไปกว่าน้ันคือ บัตรเข้าชมฟรี!

Screen Shot 2023-10-27 at 6.30.46 AM

MONDAY 30 OCTOBER – 7PM – CINEMA 3
IN SPANISH WITH SUBTITLES IN ENGLISH AND THAI
DEVIL’S BACKBONE (2001),
BY GUILLERMO DEL TORO
Spain 1939, the civil war has just ended. Carlos, a ten-year-old boy, arrives at an orphanage that takes in orphans of republican victims. Very soon, he will be haunted by the ghost of one of the orphana- ge’s former occupants.

DEVIL’S BACKBONE (2001),
BY GUILLERMO DEL TORO
ประเทศสเปน ปี1939 สงครามกลางเมืองเพิ่งยุติลงการ์ลอสเด็กชายวัย10 ขวบมา ถึงสถานเลี้ยงเด็กกําาพร้าที่เป็นเหยื่อจากสงครามซึ่งถูกกระทําโดยฝ่ายรีพับบลิกัน ไม่นานเท่าไหรห่ลังจากที่เข้ามาอยู่ เขาก็ถูกผีในสถานเลี้ยงเด็กกําพร้าตามหลอกหลอน

Screen Shot 2023-10-27 at 6.19.24 AM

TUESDAY 31 OCTOBER – 7PM – CINEMA 3
IN SPANISH WITH SUBTITLES IN ENGLISH AND THAI
INTACT (2001),
BY J.C. FRESNADILLO
Federico has the gift of taking the luck away from those around him. He works by jinxing winning gamblers at a remote Casino, ow- ned by ‘the god of chance’ Sam, a Jewish Holocaust survivor.

INTACT (2001),
BY J.C. FRESNADILLO
เฟเดริโก้มีพรสวรรค์ในการเป็นตัวซวยของคนที่อยู่รอบข้างตัวเขา งานของเขาคือ เป็นผู้ที่นําโชคร้ายมาสู่นักพนันที่คาสิโนห่างไกลซึ่งเจ้าของก็คือแซม ‘เทพเจ้าแห่งโอกาส’ ผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว

Screen Shot 2023-10-27 at 6.19.47 AM

WEDNESDAY 1 NOVEMBER – 7PM – CINEMA 3
IN SPANISH WITH SUBTITLES IN ENGLISH AND THAI
R.E.C (2007),
BY PACO PLAZA Y JAUME BALAGUERÓ
Every night Ángela, a young reporter from a local television station, follows a different professional group with her camera. Tonight it is her turn to interview the firefighters. However, the night passes peacefully until they receive a call from an old woman who has been locked in her house. The neighbours are very scared. The wo- man, locked in her apartment, lets out heartbreaking screams… It’s just the beginning of a long nightmare!

R.E.C (2007),
BY PACO PLAZA Y JAUME BALAGUERÓ
ทุกคืนอังเคล่านักข่าวสาวจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นจะติดตามถ่ายกลุ่ม อาชีพต่างๆ เพื่อบันทึกภาพและเสียงด้วยกล้องของเธอ  คืนนี้ถึงคราวของเธอที่จะสัมภาษณ์นักดับเพลิง แต่ค่ำคืนผ่านไปอย่างสงบจนกระทั่งได้รับ โทรศัพท์จากหญิงชราคนหนึ่งท่ีถูกขังอยู่ในบ้านของเธอ  เหล่าเพื่อนบ้านตกใจและกลัวมาก ผู้หญิงที่ถูกขังอยู่ในอพาร์ตเมนท์กรีดร้องอย่างโหยหวน…นั่นเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายอันยาวนาน!

Screen Shot 2023-10-27 at 6.20.05 AM

THURSDAY 2 NOVEMBER – 7PM – CINEMA 3
IN SPANISH WITH SUBTITLES IN ENGLISH AND THAI
SLEEP TIGHT (2011),
BY JAUME BALAGUERÓ
César is a concierge of an apartment building and he would not change this job for any other, as it allows him to thoroughly unders- tand the movements, most intimate habits, weak points and secrets of all the tenants. Caesar keeps a very particular secret. The new neighbour of apartment 5B will be the object of César’s obsession.

SLEEP TIGHT (2011),
BY JAUME BALAGUERÓ
เซซาร์ทำงานเป็นคนดูแลอพารต์เมนท์ เขาไม่เคยคิดจะเปลี่ยนงานเลยเพราะงานนี้ เปิดโอกาสให้เขาได้รู้จักทุกความเคลื่อนไหว นิสัยส่วนตัว จุดอ่อน และความลับของ ผู้เช่าทั้งหมดอย่างถ่องแท้  เซซาร์เก็บความลับไว้เป็นพิเศษ  เพื่อนบ้านใหม่ของอพาร์ ตเมนท์ห้องเลขที่ 5B จะตกเป็นเป้ าหมายของความหลงใหลของเขา

Screen Shot 2023-10-27 at 6.20.20 AM

FRIDAY 3 NOVEMBER – 7PM – CINEMA 3
IN SPANISH WITH SUBTITLES IN ENGLISH AND THAI
THE BEASTS (2022),
BY RODRIGO SOROGOYEN
Antoine and Olga are a French couple who settled long ago in a village in the interior of Galicia. There they lead a quiet life, althou- gh their coexistence with the locals is not as idyllic as they would like. A conflict with their neighbours, the Anta brothers, will cause tension to grow in the village until it reaches a point of no return.

THE BEASTS (2022),
BY RODRIGO SOROGOYEN
อังตวนและโอลก้าเป็นคู่รักชาวฝรั่งเศสที่ได้มาตั้งถิ่นฐานได้ช่วงเวลาหนึ่งแล้วในหมู่บ้านแห่งหน่ึงของแคว้นกาลิเซีย  ที่นั่นพวกเขามีชีวิตที่เงียบสงบแม้ว่าการอยู่รว่ม กับคนในท้องถิ่นจะไม่งดงามเท่าที่พวกเขาคาดหวังก็ตามแต่ความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านอย่างพี่น้องอันตะจะทําาให้ความตึงเครียดในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นจนมาถึงจุดที่ไม่สามารถหวนกลับได้

Screen Shot 2023-10-27 at 6.20.35 AM

SATURDAY 4 NOVEMBER – 7PM – CINEMA 3
IN SPANISH WITH SUBTITLES IN ENGLISH AND THAI
PIGGY (2022),
BY CARLOTA PEREDA
For Sara, summer just means having to endure the constant teasing of the other girls in her small town. But everything will end when a stranger comes to town and kidnaps his stalkers. Sara knows more than she says, and she will have to decide between speaking and saving the girls, or not saying anything to protect the strange man who saved her.

PIGGY (2022),
BY CARLOTA PEREDA
สําหรบั ซาร่า ฤดูรอ้ นหมายถึงการต้องทนต่อการล้อเลียนของสาวๆ ในเมืองเล็กๆ ที่เธออาศัยอยู่  เธอมักตกเป็นเหยื่ออยู่เสมอ แต่ทุกอย่างก็สิ้นสุดลงเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาในเมือง และเขาก็ลักพาตัวคนท่ีคอยตามดูเขา ซาร่ารู้มากกว่าที่เธอพูด และ เธอจะต้องตัดสินใจว่าระหว่างสิ่งท่ีเธอจะพูดกับการช่วยเหลือเหล่าผู้หญิง หรือไม่พูดอะไรเลยเพื่อปกป้ องชายแปลกหน้าที่ช่วยชีวิตของเธอ

EMBASSY OF SPAIN IN THAILAND CULTURAL SECTION
CONTACT emb.bangkok@maec.es
02 661 8285-7 ext 21
123 Ratchadaphisek Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110

TW_POST_1_GENERAL_SFF23

Related posts: