Tag Archives: Fête de la Musique in Bangkok

2

Fête de la Musique in Bangkok, 21-22 June 2019

1

งานเทศกาลดนตรี ลา แฟ็ต เดอ ลา มิว สิค (Fête de la Musique)
21–22 มิ.ย. 2562

งานเทศกาลดนตรี ลา แฟต เดอ ลา มิวสิค กําลังจะกลับมาอีกครั้ง เป็น เวลากว่า 2 วันที่  ทั่วกรุงเทพจะมีการเฉลิมฉลองดนตรีให้ชมฟรี !

งาน “เทศกาลดนตรี” หรือ วันดนตรีโลก ในชื่อ  “Fête de la Musique”  เป็นการเฉลิมฉลองเพลงและดนตรีที่จัดกันทั่วโลก ในช่วงเดือน มิถุนายน-ของทุกปี   โดยประเทศฝรั่งเศสริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี  2525  ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปินทั้งสมัครเล่นและมืออาชีพให้มีพื้นที่การแสดงออก  เป็นการจัดกิจกรรมฟรีที่เน้นดนตรีเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้  มัน ถูกเรียกว่าเป็น “การปฏิวัติ” ในดนตรี  ที่จะทําให้แนวเพลงทุกชนิดมาพบกันโดยไม่มีการแบ่งแยกประเภท

Continue reading